Vitajte...

Vitajte na webových stránkach firmy METAL COMPLEX spol. s r.o., ktorá už niekoľko rokov úspešne pokračuje vo svojom programe výroby oceľových konštrukcií. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a montáž všetkých typov oceľových hál. Charakteristika: Oceľové haly sa vyrábajú z prvkov a uzlov navrhnutých prevažne z valcovaných oceľových profilov a plechov.

O firme...

Firma vznikla v roku 1994 a od svojho vzniku sa snaží etablovať medzi firmami pôsobiacimi v odvetví kvalitou a cenovou politikou. Snahou firmy je pružne reagovať na požiadavky odberateľov. V súčasnosti zamestnáva 55 zamestnancov so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Hlavnú výrobnú náplň firmy tvorí výroba a montáž oceľových konštrukcií objektov hál, potrubných mostov, žeriavových dráh. Ďalej firma vyrába zámočnícke výrobky a pomocné konštrukcie stavieb.

Prevádzame:

© Metal Complex spol. s r. o. 2009