Referencie

Realizácia stavieb pre USS skupinu Mc Tiver:

 • Kabelové a potrubné rozvody PS 04, VN – PS 11
 • Elektolytická pocínovacia linka EC2 – ČPS09.2
 • Realizácia stavieb pre USS TvA

Dodávka OK v subdodávkach pre objekty VSŽ:

 • Kontinuálna žíhacia linka č.2
 • Odprášenie spekacích pásov
 • Linka EC 2 – ETL – Obj. SO 013 Elektroobjekt
 • Vákuovanie ocelí v OC 1, Obj., SO 005 – OK
 • Deliaca linka č. 16, SO 104 – El. rozvodňa
 • Modernizácia benzolovej práčky Obj. SO 002
 • Ekologizácia kalového hosp. ČOV – VSŽ
 • RaM zváracích liniek Schlatter – VSŽ
 • Nová Dynamolinka č.3

Realizované stavby

 • Autosalón Škoda Michalovce
 • Autosalón Honda Prešov
 • Autosalón Renault Lipt. Mikuláš
 • Autosalón BMW Prešov
 • ČSPH AVANTI Vranov nad Topľou
 • ČSPH AGIP Janovík
 • Stav. Úpravy Bencaloru Medzilaborce
 • Diaľnica D1 – Behárovce – Stredisko údržby diaľníc
 • Obchodné centrum Kaufland Spišská Nová Ves
 • NsP Košice- rekonštrukcia kotolne< – OK/li>
 • Palma Tumys Bratislava
 • Budiš – Minerálne vody
 • Pivovar Hurbanovo
 • MIBA Dolný Kubín
 • Sušiareň Bentonitu Kremnica – OK
 • Sklad. Hala Herba Drug Smižany
 • Sklad Rudea Ružomberok
 • Prístrešok cestných mechanizmov Košice ahanovce
 • Pílnica SESO Vranov nad Topľou
 • TESCO – OK prístreškov
 • Výrobná hala Fragokov Prešov
 • Oceľová konštrukcia prestrešenia hraničného prechodu Vyšné Nemecké
 • Skladová hala VErex Elto Lipt. Mikuláš
 • Skladova hala CBA Verex Tvrdošín
 • Autosalón Honda Košice
 • Prevádzkové haly Rotkiv Prešov
 • Predajňa potravín BALA Sečovce
 • Chaudronnerie Mecanique Ariegeoise – časti technol.