Metal Complex spol. s.r.o.

Firma vznikla v roku 1994 a od svojho vzniku sa snaží etablovať medzi firmami pôsobiacimi v odvetví kvalitou a cenovou politikou. Snahou firmy je pružne reagovať na požiadavky odberateľov. V súčasnosti zamestnáva 55 zamestnancov so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Hlavnú výrobnú náplň firmy tvorí výroba a montáž oceľových konštrukcií objektov hál, potrubných mostov, žeriavových dráh. Ďalej firma vyrába zámočnícke výrobky a pomocné konštrukcie stavieb.

Prevádzkujeme:

  • Výroba a montáž oceľových konštrukcií, hál a prístreškov
  • Montáž strešných a stenových panelov
  • Pálenie plechov na páliacom stroji
  • Ohýbanie armovanej ocele
  • Tryskanie materiálov

Galéria výroby

Certifikáty